dimarts, 18 de gener de 2011

Acabem el bloc

Per fi ja hem finalitzat el bloc, en aquesta darrera entrada la fem per explicar-vos que durant aquests dies hem fet les darreres revisions i correccions del bloc. També he afegit algunes imatges per facilitar la comprensió de les explicacions. 

Durant tot el procés hem contat amb l'ajuda de diferents organismes i persones de la vila que ens ha ajudat, per això volem fer un agraïment: 
Col·legi Sant Josep
Escola Guilleries
Ajuntament de Sant Hilari
Casa de Cultura 
Museu Guilleries
Can Rovira
Àngel Serradesanferm
Xavier Colón
Adriana Juvateny 
Sara Polo 
Manel Clemente
Mònica Cobo

Per últim dir-vos que el bloc no s'acaba aquí a partir d'ara les dues escoles del poble treballaran amb el bloc per tal de conèixer millor la seva pròpia localitat i també per fer-ho d'una manera més dinàmica.

dimarts, 11 de gener de 2011

Activitat 3: "El JCLIC de Sant Hilari"

Aquesta activitat està realitzada dins la plataforma JClic. Per poder realitzar-la cal que feu una lectura, o més, als diferents apartats del bloc (coneix Sant Hilari, història, a què ens dediquem?, els personatges, no t'ho perdis). 

Nom de l'activitat: el JClic de Sant Hilari.
Objectius: 
 • Ús de les noves tecnologies
 • Conèixer aspectes rellevants sobre la localitat de residència.
 • Organitzar la informació de manera eficaç.
 • Aprenentatge significatiu de la informació.
 • Utilitzar les TIC de manera eficaç.
Temporalització: entre 20 i 30 minuts, depèn de l'habilitat informàtica de cada nen.
Material: disposar d'ordinadors per a cada nen (aula d'informàtica).
Avaluació: es pot aprofitar l'avaluació que realitza el propi programa per avaluar els nens, o bé, observar les principals dificultats que tenen els nens en el moment de realitzar l'activitat. 
Si voleu entrar en l'activitat cliqueu en aquest enllaç JClic.

dilluns, 10 de gener de 2011

Activitat 2: "En Serrallonga i les fonts"


Aquesta activitat consisteix en dos exercicis per consolidar els aprenentatges obtinguts amb l'activitat 1. En aquest cas treballarem un dels personatges més destacats de Sant Hilari i les fonts del poble. Tot fent servir una activitat lúdica com és la sopa de lletres i un llaberint que alhora serveix per a treballar l’atenció dels alumnes i la capacitat d’extracció d’informació rellevant.

A qui va dirigida? Alumnes de 5è i/o 6è de primària.
Materials: Cal que imprimeixis les activitats per realitzar-les a l'aula.
Temporalització: Es disposarà de 30 minuts per realitzar els dos exercicis.

Metodologia:
 • Exercici 1: Ajuda a trobar la sortida a en “Serrallonga”. En “Serrallonga” s’ha perdut enmig del bosc de les Guilleries. Ajuda a trobar-li la sortida i que pugui tornar cap a casa seva.
 • Exercici 2: Troba les fonts de Sant Hilari. Com ja sabeu, Sant Hilari té moltes fonts. Algunes d’aquestes s’han amagat en aquesta sopa de lletres, a veure si les trobeu. 


Objectius didàctics: 
 • Mantenir l’atenció tot jugant amb un personatge històric.
 • Identificar algunes fonts de Sant Hilari.
 • Millorar la capacitat d’atenció mitjançant una activitat lúdica.
 • Aprendre a reconèixer la informació rellevant d’un text.

Avaluació: es farà mitjançant l'observació directa del desenvolupament de l'activitat, tenint en compte les dificultats dels nens per realitzar-la.

dimarts, 4 de gener de 2011

Activitat 1: "Conec la meva localitat"

Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes coneguin millor la localitat on viuen i la seva realitat social de manera autònoma. És una activitat ideal per iniciar l’estudi d’una localitat ja que els mateixos alumnes seran els encarregats de construir el seu coneixement entorn el seu lloc de residència. A més es tracta d’un treball d’investigació a partir de l’experimentació, l’ús de diferents fonts d’informació i la conseqüent contrastació.

A qui va dirigida?
És una activitat dirigida a alumnes de cicle superior

Programació de l’activitat:
§         Distribució del grup classe: l’activitat es realitzarà en grups de 4 a 5 persones.
§         Materials: ordinadors amb connexió a Internet.
§         Temporalització: es realitzarà en 4 sessions de 2 hores cadascuna.
§         Metodologia:
o       Primera sessió:
La primera hora estarà destinada a la introducció de l’activitat, s’explicarà en que consisteix i seguidament es farà una pluja d’idees, els nens hauran d’explicar tot el que coneixen sobre el poble. Un alumne (voluntari) haurà de sortir a la pissarra  per apuntar tot el que els companys diuen, a continuació es farà una classificació segons: economia, historia, curiositats, recursos naturals, personatges il·lustres, etc.
En aquesta sessió també es formaran els grups, cada grup haurà d’investigar sobre un d’aquests aspectes i ampliar informació.
La segona hora la dedicarem a la recerca d’informació per Internet per tal que els nens es vagin fent a la idea del que han de treballar.
o       Segona sessió:
En aquesta sessió els nens hauran de portar la informació recollida de casa o dels veïns. La primera hora la destinaran a organitzar la feina que han de fer, hauran de fer un llistat amb tota la informació que necessiten per realitzar el treball (entrevistes, imatges, biografies, notícies, etc.). Durant la segona hora es realitzarà una visita al Museu de les Guilleries, els nens hauran d’aprofitar aquesta sortida per recopilar el màxim d’informació necessària pel treball.
o       Tercera sessió:
Aquesta sessió estarà destinada a l’elaboració del Power point i del document Word del treball. El Power point haurà de ser un resum de tota la investigació amb allò que creguin més important per explicar als companys, haurà de tenir fotografies que ajudin a entendre millor el contingut.
En el document Word hauran  de desenvolupar el tema triat, explicar el procés que han seguit per realitzar-lo i adjuntar a l’annex les noticies que hagin trobat sobre el tema, entrevistes que hagin fet, etc. Aquest document haurà d’anar acompanyat d’una reflexió conjunta i una altra individual, sobre el que han aprés realitzant el treball, les dificultats que han trobat i el funcionament del grup.
o       Quarta sessió.
Aquesta sessió anirà destinada a la presentació dels treballs al grup classe.

Durant tota l'activitat el mestre té un paper fonamental, ja que haurà de supervisar la feina dels alumnes i fer les correccions adients. També haurà de supervisar el treball en grup amb l'observació directa i mitjançant una graella  que els nens hauran d'omplir a cada sessió. En aquesta graella cada membre del grup haurà d'apuntar la feina que ha fet i la feina que han fet els companys. Amb això es pretén tenir més control sobre la feina realitzada per cada alumne, evitar conflictes entre el grup i que tots els membres treballin de forma equitativa. 

Objectius didàctics:
 • Conèixer aspectes rellevants sobre la localitat de residència.
 • Conèixer de manera autònoma la realitat social que els envolta.
 • Aprendre a realitzar un treball d'investigació.
 • Aprendre a utilitzar críticament les diferents fonts d'informació per analitzar l'entorn.
 • Organitzar la informació de manera eficaç.
 • Utilitzar habilitats de planificació en el treball.
 • Utilitzar les TIC de manera eficaç.
Avaluació: 
L'avaluació d'aquesta activitat es farà mitjançant l'observació del desenvolupament de cada sessió i la participació i implicació dels alumnes en l'activitat, també es tindrà en compte el treball final.

dimarts, 28 de desembre de 2010

Canvis

Durant aquests dies hem anat modificant el format del bloc i la pàgina "A que ens dediquem" amb l'objectiu de fer-la més adreçada als petits, també hem afegit un vídeo que ajudarà a entendre millor els conceptes explicats. En breu afegirem les activitats que estem preparant.

dimarts, 7 de desembre de 2010

S'afegeix a la història

Història i coneixement, llocs i dades del poble... En resum, informació històrica de Sant Hilari però sempre des d'una vessant infantil, és a dir, allò que pot interessar als nens com ara els llocs que hi van més habitualment com l'escola, el camp de futbol, el pavelló d'esports... però també interessa que siguin conscients d'on provenen les coses com els colors de l'equip de futbol o del bàsquet i l'origen del nom i de l'escut. En definitiva, s'ha redactat amb la clara intenció que els nens siguin capaços de fer-se totes aquestes preguntes de manera voluntària.
També s'han afegit imatges diverses en l'apartat de "Coneix Sant Hilari".

Estàs a punt per veure com acaba la història de Sant Hilari?

dijous, 2 de desembre de 2010

Rentat de cara

Avui s'ha fet un rentat de cara al bloc, s'ha canviat el fons de la capçalera i s'ha buscat un nou eslògan, s'ha buscat una nova imatge de fons de pantalla, i s'ha fet els darrers retocs de vocabulari i contingut de la pestanya "Coneix Sant Hilari". En properes modificacions s'inclouran unes petites informacions que manquen i es posaran les imatges corresponents.
A què ja teniu ganes de veure com quedarà?